The Sharp Rosalie - You'Re Never Alone With An Rosalie.

Bästa anläggningen för jobbet

När det ska arbetas så kanske man inte vet var man ska utföra sitt arbete. Jag anser att det hela bygger på vilket koncept man strävar efter. Är du en sådan person som föredrar att sitta på en strand eller i en hängmatta för att utföra jobbet eller är du den som tycker att kontoret är bättre för det? Ja, båda har ju för- och nackdelar vilket inte kan talas emot. Men jag anser att man ska se till att inte bara ha en sådan sak som en bra arbetsplats utan man ska också kunna göra en konferens i Tyresö för alla med.